نمی خواهم شهروند گرجستان باشم

قفقازستان - همسر افغان مختارلی می گوید شهروندی گرجستان را نخواهد پذیرفت. اظهارات او در پاسخ به گیورگی کویریکاشویلی می باشد که خواهان اعطاء شهروندی به خانواده مختارلی در کمترین زمان ممکن شده است.
به گزارش تلویزیون پالیترا، لیلا موستفااوا (مصطفی اف) گفت که سال گذشته درخواست پروانه اقامت گرجستان کرده بود که با آن موافقت نشد. علت رد تقاضا، دست داشتن در فعالیتهای خطرناک اعلام شده بود. موستفااوا این پرسش را مطرح کرد که چطور بعد از دستگیری همسرش دیگر کارهای او خطرناک نیست.
نخست وزیر گرجستان از پرزیدنت گیورگی مارگولاشویلی خواسته است که در مورد اعطاء شهروندی به همسر و فرزندان افغان مختارلی استثناء قائل شود. بر اساس قوانین گرجستان رئیس جمهور می تواند در شرایط خاص به افراد شهروندی اعطاء نماید.
گزارشها حاکی از ربوده شدن افغان مختارلی در تفلیس و انتقال قهرآمیز او به باکو می باشد. برخی از گزارشها حاکی از ان است که سه نفر از آدمربایان یونیفرم پلیس بتن داشتد.

نظرات