خانه های دوران شوروی نوسازی می شوند

دولت گرجستان برنامه ای را در دست تهیه دارد که با اجرای آن کلیه خانه های قدیمی و ساخت دوران شوروی در تفلیس تخریب می شوند و بجای آنها بناهای جدید احداث می گردد.
کاخا کالادزه در ویدئویی که در شبکه های مجازی منتشر شده است از برنامه خود برای نوسازی شهر تفلیس خبر داد. به گفته او عمر مفید ساختمانهای دوران شوروی بپایان رسیده است و زندگی در آنها خطرناک است. کالادزه اعلام کرد که ساکنان منازل قدیمی در اقامتگاههای موقت اسکان خواهند یافت تا نوسازی منزل آنها به پایان برسد.
کاخا کالادزه که بعنوان نامزد پست شهرداری تفلیس از سوی حزب رویای گرجستان انتخاب شده است ابراز داشت که برنامه نوسازی در آینده ای نزدیک آغاز خواهد شد.

نظرات