نظام جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است

رضا ترابزادگان از فعالان سیاسی-مدنی مقیم ایران می گوید نارضایتی از وضع سیاسی موجود به همه مناطق ایران سرایت کرده است و بزودی شاهد خیزش های جسته و گریخته بیشتر مردم در سراسر ایران خواهیم بود.
آقای ترابزادگان در گفتگو با قفقازستان می گوید: دامنه اعتراضات به شهرستانها و شهرهای کوچک هم رسیده است اما متاسفانه رسانه های متعلق به ایرانیان خارج از کشور بیشتر نارضایتی مردم شهرهای بزرگ را بازتاب می دهند.
به گفته رضا ترابزادگان، در استان خوزستان مردم نه تنها مشکلات سایر مناطق کشور را تحمل می کنند بلکه مدتهاست آلودگی هوا و مشکل ریزگردها هم به معضلات اضافه شده است.  مجموعه این عوامل شرایط جامعه را به اتش زیر خاکستر مبدل ساخته است. به گفته او ایران بزودی شاهد خیزش های بزرگ مردمی در سراسر کشور خواهد بود و عمر این رژیم به پایان نزدیک شده است.

نظرات