اخراج 70 کارمند وزارت دفاع بخاطر مصرف مواد مخدر و قماربازی

مصرف مواد مخدر و قماربازی منجر به اخراج 70 تن از پرسنل وزارت دفاع گرجستان طی سالهای 2016 و 2017 شده است.
وزارت دفاع گرجستان اعلام کرده است که در سال 2016 به مصرف مواد مخدر از سوی 43 تن از کارکنان پی برده است که 36 نفر از آنها اخراج شده اند. در سال 2017 نیز مصرف مواد مخدر در مورد 45 کارمند برملا شد که 33 نفر از آنها اخراج شدند. در سال 2017 یکنفر هم بعلت قماربازی از این وزارتخانه اخراج شد.

نظرات