ثبت 94 مورد آتش سوزی در گرجستان ظرف دو ماه

طی ماههای جولای و آگوست سال جاری دست کم 94 مورد آتش سوزی در گرجستان رخ داده است.
وزارت کشور گرجستان اعلام کرده است که در ماه جولای از 12 مورد اتش سوزی و در ماه آگوست از 82 مورد مطلع شده است. این وزارت خانه در حال تکمیل اطلاعات مربوط به تعداد سوانح آتش سوزی است.

نظرات