تعداد وزارتخانه های گرجستان از 18 به 14 کاهش می یابد

چهار وزارتخانه گرجستان منحل می شوند و تشکیلات آنها در وزارتخانه های دیگر ادغام می گردد.
به گزارش وبسایت دولت گرجستان، وزارت انرژی در وزارت اقتصاد ادغام می شود و بخش منابع طبیعی این وزارتخانه به وزارت محیط زیست ملحق می شود.
وزارت ورزش و امور جوانان منحل می گردد. بخش مربوط به ورزش به وزارت فرهنگ ملحق می شود و بخش امور جوانان نیز در وزارت آموزش ادغام می گردد. وزارت کشاورزی در وزرات حفاظت از محیط زیست ادغام می شود. همچنین وزارت پیوستگی با اروپا و یوروآتلانتیک منحل و در وزارت امور خارجه ادغام می گردد.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید

نظرات