ثبت تاکسی ها در شهرداری تفلیس اجباری می شود

شهرداری تفلیس اعلام کرده است که بزودی کلیه رانندگان تاکسی ملزم خواهند شد که فعالیت خود را به ثبت برسانند.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید
ثبت فعالیت تاکسی داران در تفلیس در شهرداری مناطق و بطور رایگان انجام خواهد شد. رانندگان موظف خواهند بود که تابلوی تاکسی را بر خودرو نصب نمایند و هنگام رانندگی مدارک ثبت تاکسی را بهمراه داشته باشند. به گفته کاخا کالادزه شهردار تفلیس وضعیت خودروهای مورد استفاده با عنوان تاکسی مورد بررسی فنی قرار خواهد گرفت تا از جهت ایمنی و رفاه مسافران اطمینان حاصل شود.
هنوز تاریخ مشخصی برای این اجرای این برنامه معین نشده است.

نظرات