دروغ پراکنی رسانه های جمهوری اسلامی در مورد اعتراضهای مردمی در ایران

قفقازستان - در پی اعتراضهای سراسری مردم در ایران، بخشهای برون مرزی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی اخبار و اطلاعات جهت دار و در مواردی نادرست را به افکار عمومی جهانیان تزریق می کنند. جمهوری اسلامی در گرجستان نیز با صرف هزینه های کلان تلاش کرده است تا معترضان ایرانی را گروهی آشوبگر و اراذل و اوباش به افکار عمومی معرفی کند.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید  
نشریه اینترپس در گرجستان که مورد حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی قرار دارد، شروع اعتراضهای مردم ایران را اینگونه گزارش میدهد که 6 نفر آشوبگر در خلال حمله به مقر پلیس در شهر قهدریجان کشته شدند. آنها سعی داشتند که اسلحه های پلیس را بسرقت ببرند.
همین نشریه در گزارش روز پنج شنبه 4 ژانویه، صحبتهای پاسدار علی جعفری را منتشر کرد که پایان فتنه را اعلام کرده است.
نشریه مزبور تنها رسانه ای نیست که روایت اعتراضهای مردمی در ایران را بنقل از منابع جمهوری اسلامی منتشر می سازد. بنابراین جا دارد ایرانیان مقیم گرجستان ضمن اطلاع رسانی به فارسی زبانان، جامعه میزبان را نیز از رویدادها و واقعیتهای جامعه ایران آگاه نمایند.

نظرات