بزودی بانک ایرانی در گرجستان تاسیس خواهد شد

منابع دولتی در ایران به نقل از سفیر گرجستان در تهران اطلاع داده اند که بزودی بانک ایرانی در گرجستان تاسیس خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، استاندار اصفهان با سفیر گرجستان دیدار و گفتگویی داشتند. در این دیدار ایوسب چاخواشویلی به محسن مهرعلیزاده گفت: بزودی بانک ایرانی در گرجستان تاسیس خواهد شد و با توجه به افزایش تعداد گردشگران ، پروازهای مستقیم بیشتری بین شهرهای بزرگ ایران با تفلیس برقرار خواهد شد.
در گزارش منبع مورد اشاره امده است، ایوسب چاخواشویلی با بیان اینکه تحریم های ایران را می توانیم به صورت رسمی حل نماییم؛ افزود: میدان سیاسی چهارجانبه را با ایران، ترکیه و آذربایجان آغاز کرده ایم و در قرارداد سه جانبه ایران، آذربایجان و گرجستان میدان اقتصادی جدیدی ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر بانکهای گرجستان به ایرانیان خدمات ارائه نمی کنند و ارتباط بانکی بین دو کشور قطع است.

نظرات