سرژ سرکیسیان از مقام خود استعفا کرد


سرژ سرکیسیان، نخست‌وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا کرد.

به گزارش رادیو فردا، آقای سرکیسیان که از سال 2008، ده سال پیش، مقام ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 13 آوریل توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده بود. اما انتخاب او به مقام نخست‌وزیری موجی از اعتراضهای خیابانی را در ایروان به دنبال داشت. مخالفان می‌گفتند که این کار موجب خواهد شد تا آقای سرکیسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست‌وزیر در ارمنستان قدرت بیشتری از رییس‌جمهور دارد.
در روز دوشنبه گزارش شد که مخالفت با نخست‌وزیری سرژ سرکیسیان به بسیاری از شهرهای مختلف ارمنستان گسترش یافته است. در همین روز و ساعتی پیش از استعفای آقای سرکیسیان، نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان ارمنستان از بازداشت آزاد شده بود.

نظرات