مهاجرت به گرجستان سخت تر می شود


قفقازستان - دولت گرجستان در حال آماده کردن لایحه ای است که با تصویب آن مهاجرت به این کشور دشوارتر می شود.

روز 10 می جاری، گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان در جلسه هیئت دولت جزئیاتی از لایجه پیشنهادی را اعلام کرد. به گفته او هدف از تهیه این لایحه جلوگیری از سوء استفاده برخی از اتباع خارجی از قوانین جاری مهاجرت می باشد.
بر اساس لایحه جدید:
- یک تبعه خارجی باید 10 سال در گرجستان زندگی کند تا بتواند اقامت دائم این کشور را بدست بیاورد. در قانون کنونی این مدت 6 سال می باشد.
- وزارت اقتصاد گرجستان بررسی خواهد کرد تا رقم 35 هزار دلار برای کسب اقامت موقت از طریق خرید ملک افزایش یابد.
در قانون جاری مهاجرت گرجستان دولت می تواند برای یک تبعه خارجی تنها بمدت 6 سال پروانه اقامت موقت صادر نماید و بعد از 6 سال دولت ناچار است یا با تمدید اقامت متقاضی موافقت نکند یا اینکه برای متقاضی پروانه اقامت دائم صادر نماید. در لایحه پیشنهادی، دولت می تواند به مدت 12 سال برای یک تبعه خارجی پروانه اقامت موقت صادر نماید.
لایحه پیشنهادی برای اینکه بصورت قانون در بیاید باید به تصویب پارلمان گرجستان نیز برسد. با توجه ترکیب حزبی نمایندگان پارلمان، انتظار می رود این لایحه بصورت قانون در بیاید.

نظرات