اتوبوسهای شبانه در تفلیس


قفقازستان - از نیمه سپتامبر جاری اتوبوسهای شهری در تفلیس در طول شب مسافران را جابجا خواهند کرد.

کاخا کالادزه شهردار تفلیس اعلام کرده است که در مرحله نخست، اتوبوسهای شبانه تنها جمعه شبها و شنبه شبها کار خواهند کرد.
چند ماهی است شهرداری تفلیس طرحی را اعلام کرده است با عنوان زندگی شبانه در تفلیس اما هنوز هیچ برنامه مشخصی در این مورد اعلام نشده است. شهردار تفلیس میگوید قرار است در ماه اکتبر جمعی از شهرداران از کشورهای مختلف به تفلیس بیایند تا شهرداری تفلیس مطلع شود که آنها شبها چه برنامه هایی  در شهرشان اجرا میکنند.

نظرات