تفلیس رکورد دار نسبت طلاق به ازدواج

قفقازستان - نسبت طلاق به ازدواج در تفلیس از رقم 65 درصد فراتر رفت. این یکی از بالاترین ارقام درصد طلاق در سطح اروپا می باشد.
به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید
آمار مربوط به تعداد ازدواجها و طلاقهای ثبت شده در گرجستان در نیمه نخست سال 2018 منتشر شد. به گزارش مرکز آمار گرجستان از ابتدای ژانویه سال جاری تا پایان ماه جون 10373 مورد ازدواج و 5075 مورد طلاق در کشور به تبت رسید. در همین دوره زمانی رقم تعداد ازدواج در تفلیس 2930 و طلاق  1912 بوده است.
بر اساس آمار ازدواج و طلاق در دوره مزبور، نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور نزدیک به 49 درصد می رسد که رقم بالایی می باشد. اما در تفلیس این رقم از 65 درصد هم فراتر میرود که حتی در سطح اروپا هم رقم چشمگیری است.
در سال 2012 نسبت طلاق به ازدواج در گرجستان 20 درصد بود.

نظرات