سفر به ایران مایه ننگ است

بازرسی در فرودگاه خمینی
قفقازستان -  شطرنج بازان خارجی  می گویند مایل نیستند مهر ورود به ایران بر گذرنامه آنها زده شود، این در حالی است که قرار است به مناسبت چهلمین سالگرد حکومت آخوندها بر ایران مسابقات جهانی شطرنج در گیلان برگزار شود.
کیومرث بیان رئیس هیئت شطرنج استان گیلان میگوید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی درخواست کرده است که مهر ورود به ایران بر گذرنامه شطرنج بازان زده نشود. این درخواست بدین منظور صورت می گیرد که شطرنج بازان خارجی برای شرکت در مسابقات بین المللی کاسپین متقاعد شوند.
مسابقات بین المللی کاسپین  در چهلمین سالگرد حکومت آخوندها بر ایران در شرایطی برگزار می شود که بخش اعظم دریای کاسپین (مازندران) از ایران جدا شده است. 

نظرات