آخوند شدن چه آسان

قفقازستان - در کشورهایی مانند ایران و گرجستان آخوندها از مزیتهایی برخوردار هستند که سایرین نمیتوانند از آنها استفاده کنند بعنوان مثال آخوندها براحتی میتوانند دوره سربازی را بپیچانند در حالی که افراد دیگر بخاطر عدم انجام خدمت ممکن است مجازات شوند. در گرجستان گروههایی تلاش میکنند تا اینگونه تبعیضها از بین بروند البته نه با خواست برچیدن مزایای آخوندها بلکه با ایجاد راهکاری تا همه بتوانند به آسانی کشیش شوند و از امتیازات آن استفاده کنند.
 روز 7 فوریه جاری سازمانی جدید در گرجستان تشکیل شد بنام بیبلوری اوزرونولقوپا ბიბლიური უზრუნველყოფა . با مراجعه به این سازمان به آسانی برای افراد گواهی کشیش بودن صادر می شود. به گزارش نت گازتی این سازمان برای کمک به افرادی بوجود آمده است که میخواهند با زندانیان ملاقات کنند. در گرجستان ملاقات با زندانی برای کشیشها بسیار آسان است، انها میتوانند بدون انکه هیچ نسبتی با یک زندانی داشته باشند با او ملاقات کنند. با تشکیل این سازمان حالا هر کسی میتواند به آسانی مدرکی دال بر کشیش بودن بدست اورد و به ملاقات زندانیان برود. بنیانگذار این سازمان الکساندر کوبائیدزه حقوقدان گرجستانی است.
یکی دیگر از سازمانهای معروف گرجستان که به آسانی برای افراد گواهی کشیش بودن صادر میکند توسط جنبش سیاسی گیرچی ایجاد شده است.  جوانان میتوانند با ثبت نام در این سازمان به آسانی گواهی کشیش بودن دریافت کنند و آن را برای معافیت از خدمت سربازی ارائه کنند. گیرچی اعلام کرده است که با کمک این سازمان تاکنون 3 هزار نفر گواهی  کشیش شدن دریافت کرده اند. هزینه ثبت نام برای دریافت این گواهی تنها 50 لاری می باشد.   

نظرات