هزار حدیث به زبان گرجی


قفقازستان - کتابی حاوی هزار حدیث بزبان گرجی از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در تفلیس منتشر شده است. انتشار این کتاب نمونه ای ای از ولخرجی هایی است که تحت عنوان فعالیت فرهنگی در خارج از ایران صورت می گیرد اما هیچ کارکرد مثبتی برای کشور ما ندارد بلکه در نهایت زمینه ساز جذب نیروهای ایدئولوژیک برای نهادهایی چون سپاه قدس می باشد.
کتاب «یک هزار حدیث در یک صد موضوع» تدوین هادی‌موحدی است. این کتاب به  یکصد موضوع مانند دانش، گذشت، شجاعت، حسد، امانتداری، نصیحت همت، ربا، مسافرت، ورزش و غیره می پردازد  و در هر موضوع 10 حدیث ارائه شده است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که حامی انتشار کتاب هزار حدیث بوده است تاکنون صدها کار فرهنگی بیهوده مانند انتشار رساله فقهی خامنه ای، وصیت نامه خمینی و غیره بزبانهای گوناگون انجام داده است. هدف از انجام چنین فعالیتهایی شناسایی و برقراری  ارتباط   با افرادی است که به ایدئولوژی های شبه شیعه باورمند هستند. در نهایت از میان افراد برای گروههای نیابتی یارگیری می شود که علاوه بر دخالت در امور کشورهای دیگر بعنوان نیروی ذخیره جهت سرکوب جنبشهای خیابانی مردم ایران نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نظرات