اسکناس جدید 10 لاری


قفقازستان - اسکناسهای 10 لاری با طرح جدید به گردش در آمده است.  برنامه نوسازی کلیه اسکناسها تکمیل می شود.
به گزارش بانک ملی گرجستان، اسکناسهای طرح جدید 10 لاری از روز 1 اکتبر جاری به گردش در آمده است. بر روی اسکناس 10 لاری جدید  تصویر آکاکی تسرتلی شاعر نامدار گرجی نقش بسته است. 
از فوریه سال 2016 اسکناسهای طرح جدید در گرجستان به گردش در امده اند. نوسازی اسکناسها از اسکناسهای 20 لاری و 50 لاری آغاز شد سپس 100 لاری و 5 لاری جدید نیز به بازار امد تا اینکه یکم اکتبر نوبت به 10 لاری رسید.
با آنکه اسکناسهای جدید لاری از اوایل سال 2016 به گردش درآمده اند اما هنوز بسیاری از دستگاههای پی باکس این اسکناسها را شناسایی نمی کنند. 
اسکناسهای طرح قبلی هنوز اعتبار دارند. 

نظرات