محکومیت یک ایرانی در امریکا بخاطر قاچاق کالا از گرجستان


قفقازستان - بهزاد پورقناد از سوی دادگاه فدرال در نیویورک به 46 ماه زندان محکوم شده است. او بهمراه همدستانش الیاف کربن از امریکا به ایران میفرستاده است و برای این منظور در کشورهای واسط جعل سند میکرده است. از جمله اینکه در سال 2013 محموله ای را از امریکا به گرجستان ارسال کرده است و در تفلیس با جعل سند کالاها را به ایران فرستاده است.
بنابر گزارش اداره دادگستری آمریکا، الیاف کربن در صنایع موشکی و هوایی و نیز برای سانتریفوژ گازی جهت غنی کردن اورانیوم مورد استفاده قرار می گیرد.
بهزاد پورقناد بهمراه علیرضا شکری و فرزین فرید منش در سالهای 2008 تا 2013 در ایران کار و زندگی میکردند. زمینه فعالیت آنها بدست اوردن الیاف کربن از امریکا و انتقال آن به کشوری ثالث جهت ارسال به ایران بوده است. بهزاد پورقناد بر اساس حکم دادستانی امریکا در آلمان دستگیر می شود و به نیویورک منتثل می گردد.

نظرات