اقامت توریستی ترکیه تمدید نخواهد شد


قفقازستان - از یکم ژانویه 2020 اقامت توریستی ترکیه برای اتباع اغلب کشورها و از جمله ایرانیان تمدید نخواهد شد. متقاضیان برای تمدید اقامت توریستی باید یکسال صبر کنند.
بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، از ابتدای سال 2020 روال صدور اقامت توریستی ترکیه تغییر خواهد کرد. اگر اقامت توریستی یک ایرانی به پایان برسد، برای تمدید آن باید یکسال صبر کند. البته در این مدت فرد می تواند همچنان از پیمان سفر بدون روادید استفاده کند به این ترتیب که در هر 180 روز تا 90 روز بدون ویزا در این کشور سکونت داشته باشد. 
همچنین از ابتدای سال 2020، اقامتهای توریستی برای متقاضیان جدید یکساله خواهد بود.
بموجب آمارهای رسمی در سال گذشته بیش از 39 هزار ایرانی بطور رسمی به ترکیه مهاجرت کردند اما شمار واقعی مهاجران چندین برابر  بیشتر از این رقم می باشد زیرا بسیاری با استفاده از اقامت توریستی یا روشهای دیگر در عمل به این کشور مهاجرت کرده اند اما در آمارها مهاجر محسوب نمیشوند. 

نظرات