سرقت از خودروی سفیر گرجستان در ایروان


قفقازستان - خودروی سفیر گرجستان در مرکز شهر ایروان مورد سرقت قرار گرفت. این خودرو دارای نمره دیپلماتیک می باشد و بنام سفارت گرجستان در ارمنستان به ثبت رسیده است.
به گزارش رسانه ارمنی شامشیان، خودروی سفیر گرجستان در ارمنستان بین ساعات 11:30 شب 13 دسامبر تا 11:30 صبح 14 دسامبر که در ساختمانی واقع در مرکز شهر ایروان پارک بود مورد سرقت قرار می گیرد. سارق یا سارقان آینه بغل این خودرو را دزدیده اند.
رسانه های ارمنستان اعلام کرده اند که تلاش نموده اند با سفیر  گیورگی ساگالنیدزه در مورد این حادثه گفتگو نمایند اما او در دسترس نبوده است.

نظرات