قانون کنترل دخانیات در ارمنستان


قفقازستان - از تاریخ 15 مارس 2020 مصرف سیگار در رستورانها، کافه ها و بارهای سربسته ارمنستان ممنوع می شود.
پارلمان ارمنستان لایحه دولت در مورد کنترل مصرف دخانیات در ارمنستان را تصویب کرد. بر اساس قانون جدید مصرف سیگار و مواد دخانی در مراکز درمانی، ورزشگاهها، مدارس، دانشگاهها، ساختمانهای دولتی و نیز در محوطه اماکن تاریخی ممنوع می باشد.
از 15 مارس سال جاری مصرف سیگار در کافه ها و بارهای سربسته و نیز از  1 می در هتلها و مکانهای اسکان مسافران ممنوع خواهد بود.
از سال 2021 فروشندگان سیگار مجاز نخواهند بود که این محصول را در مکانهای قابل روئت عرضه نمایند. 
نقض قانون کنترل دخانیات منجر به جریمه نقدی از 50 هزار تا 200 هزار درام خواهد شد. 

نظرات