چه تعداد ایرانی در گرجستان کار میکنند؟


قفقازستان - تعداد ایرانیان شاغل در بازار کار گرجستان 771 تن اعلام شده است.
نشریه بیزنس پرس نیوز، آمار شاغلان در بازار کار گرجستان در سال 2019 را منتشر کرده است. بر اساس این آمار در سال 2019 تعداد 12525 تبعه خارجی در گرجستان مشغول به کار بوده اند که از این رقم 771 تن مربوط به شهروندان ایران می باشد.
تعداد اتباع خارجی شاغل در گرجستان در سال 2018 رقم 11697 و در سال 2017 رقم 11402 تن اعلام شده است. بنابراین رقم مربوط به اتباع خارجی شاغل در گرجستان طی سالهای اخیر افزایش یافته است.
ده کشوری که شهروندان آنها بیشترین تعداد شاغل در بازار کار گرجستان را داشته اند از این قرار اعلام شده اند:

 1 Turkey – 2,828
 2 Azerbaijan – 1,433
 3 China – 1,411
 4 Ukraine – 1,372
 5 Russia – 1,148
 6 Iran – 771
 7 Armenia – 495
 8 India – 390
 9 Kazakhstan – 317
 10 Belarus – 198

نظرات