اعلام وضعیت اضطراری در گرجستان

قفقازستان - سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد.
اعلام وضعیت اضطراری به درخواست دولت صورت گرفته است و تا تاریخ 21 اوریل ادامه خواهد داشت. 

وضعیت اضطراری چیست؟
بطور کلی وضعیت اضطراری یا وضعیت فوق‌العاده به این معنی است که دولت می‌تواند برخی از عملکردهای عادی  را به حالت تعلیق درآورده یا برای یک دوره زمانی تغییر دهد. این هشداری به شهروندان برای تغییر رفتار معمولی و عمل به دستورهای سازمان‌های دولتی برای اجرای طرح اضطراری بشمار می‌رود.
بعبارت دیگر در وضعیت اضطراری دولت اختیارات بیشتری بدست می آورد تا بتواند آزادی های فردی و مدنی را محدود کند. این شرایط زمانی است که خطری جدی امنیت عمومی را تهدید نماید. 

وضعیت اضطراری در گرجستان چه اختیاراتی به دولت داده است؟
با اعلام وضعیت اضطراری دولت گرجستان این اختیارات را بطور قانونی بدست آورده است:
- دولت می تواند برای قرنطینه کردن افراد بزور متوسل شود و محدودیتهایی را علیه آنها اعمال کند. این در صورتی است که افراد مقررات مربوط به جداسازی را نقض نمایند.
- دولت می تواند محدودیتهایی برای تردد زمینی، هوایی و دریایی اعمال نماید. این محدودیتها نباید حمل و نقل کالا را مختل نماید.
- خدمات عمومی و کارهای اداری می توانند با مقررات و ضوابط جدیدی ارائه گردند.
- دولت حق خواهد داشت که اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را برای اموری مانند قرنطینه یا خدمات پزشکی مورد استفاده قرار دهد.
- هرگونه تجمع در گروههای بیش از 10 نفر جمعیت ممنوع می باشد. دولت می تواند متخلفین را مجازات نماید.
-  دولت می تواند سازمان ها و شرکت های خصوصی را از انجام برخی از فعالیتها منع نماید یا اینکه آنها را به انجام  فعالیت های خاص ملزم نماید.
- در صورت ضرورت دولت می تواند خدمات و وسایل پزشکی و نیز کالاهای اساسی را قیمت گذاری نماید.
- دولت می تواند در امور آموزشی بطور موقت مقرراتی وضع کند که مغایر با قانون جاری  باشد.
- دولت میتواند افراد دارای تحصیلات پزشکی یا مجوز کار در این بخش را به کار اجباری فرابخواند.
- جلسات دادگاه میتواند از راه دور برگزار شود.

شهروندان در شرایط اضطراری چه وظایفی دارند؟
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند مانند بچه خوب طبق دستورات دولت در شرایط اضطراری رفتار نمایند و گرنه به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. رقم جریمه برای افراد حقیقی 3 هزار لاری و برای افراد حقوقی 15 هزار لاری معین شده است.
در صورتی که نقض مقررات مربوط به شرایط اضطراری تکرار شود مجازات کیفری تا 3 سال حبس در پی خواهد داشت.
به کانال تلگرامی  گرجستان بپیوندید 

نظرات