درخواست برای افزودن زبان فارسی به سایت سازمان بهداشت جهانی

قفقازستان - مدیر پروژه ققنوس ایران از سازمان بهداشت جهانی خواسته است که زبان فارسی را نیز به زبانهای موجود در وبسایت سازمان بیفزاید.
وبسایت سازمان بهداشت جهانی بزبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیایی، چینی و عربی منتشر میشود. اکنون که ایران یکی از کانونهای انتشار ویروس کرونا در جهان شده است، اطلاع رسانی به فارسی زبانان جهت کنترل این بیماری اهمیتی جهانی یافته است. در این فرصت مناسب میتوانیم از سازمان بهداشت جهانی بخواهیم که زبان فارسی را نیز بزبانهای سایت اضافه نماید.
دکتر کاوه راد مدیر پروژه ققنوس ایران در نامه اخیر خود به سازمان بهداشت جهانی آورده است: از سازمان بهداشت جهانی درخواست داریم که زبان فارسی را در وبسایت خود قرار دهد تا شهروندان ایرانی بتوانند به اطلاعات و داده های بروز شده، به آسانی دسترسی داشته باشند.
بدیهی است چنین درخواستی زمانی موثر خواهد بود که از سوی  سایر شخصیتها و گروههای فرهنگی ایرانی مورد پیگیری و حمایت قرار بگیرد.
به کانال تلگرامی  گرجستان بپیوندید   

نظرات