درس زبان گرجی : جالاتی ჯალათი


قفقازستان - جالاتی ჯალათი همریشه با همان واژه جلاد است که در فارسی هم مورد استفاده قرار می گیرد. به قصاب یا کسی که حیوانات را می کشد هم جالاتی می گویند. 
در ترم سیاسی جالاتی به معنی خونریز یا خونخوار هم بکار می رود. بعنوان مثال:
ალი ხამენეი არის ჯალათი
یعنی: علی خامنه ای جالاتی هست. 


نظرات