درس زبان گرجی : خانواده ოჯახი


قفقازستان - اجاخی ოჯახი در زبان گرجی به معنای خانواده است. این همان واژه اجاق هست که در فارسی هم استفاده می شود. 
تعبیر اجاق از خانواده در فرهنگ ایرانی هم مشاهده شده است. عباراتی مانند "اجاقش کور است" و "اجاقشون گرمه" گواه این ادعاست.
شویلی შვილი همان شعله و زاده اجاق است که به معنی فرزند مورد استفاده قرار می گیرد. 
پسوند شویلی هم که در نام خانوادگی بسیاری از گرجی ها وجود دارد، بمعنای همان فرزند یا زاده است. بعنوان مثال ایوانیشویلی ივანიშვილი بمعنای فرزند ایوان یا ایوان زاده است. 
اما نام خانوادگی رئیس جمهور کنونی گرجستان برای ایرانی ها جالب است. زورابیشویلی ზურაბიშვილი یعنی فرزند زوراب. زوراب همان سهراب شخصیت شاهنامه است.  بعبارت دیگر سالومه سهراب زاده اکنون رئیس جمهور گرجستان شده است. 😁
یک ویژگی خاص در زبان گرجی جابجا کردن عنوان زن و مرد در اعضاء خانواده است. می دانیم که به پدر، ماما მამა و به مادر ، ددا  დედა می گویند. 
دا და بمعنی خواهر از همان ددا დედა  مشتق شده است، همانطور دزما ძმა بمعنای برادر  همریشه ماما მამა می باشد. 
از برخی سالمندان گرجستان شنیده ام که جابجا کردن عناوین زن و مرد بخاطر محافظت از زنها در یورش به شهرها و روستاها بوده است، بطوریکه مهاجمان در مورد آدرس زنها اطلاعات عوضی کسب کنند.  علت هرچه باشد نشان از پیچیدگی و خاص بودن فرهنگ گرجی است. 
واژه های این درس: 
ოჯახი خانواده 
ojakhi  اجاخی 
შვილი فرزند 
shvili شویلی
მამა پدر 
mama ماما
დედა  مادر 
deda ددا
ძმა برادر 
dzma دزما
და خواهر
da دا 

نظرات