نانوشته هایی از اوستیا

قفقازستان - هر سال اینروزها بحث اصلی در رسانه های رسمی و تریبون ها می شود جنگ اوستیا و مناطق اشغالی. اوستیای جنوبی کجاست؟ اصلن چرا اوستیا شمالی و جنوبی شده است؟ چرا اوستیای شمالی بخشی از روسیه است و اوستیای جنوبی بخشی از گرجستان؟

اگر به نقشه پادشاهی ایبریا  نظری بیفکنیم، می بینیم  شهر تسخینوالی که امروز مرکز اوستیای جنوبی شناخته می شود در قلمرو این پادشاهی قرار داشت. 

آنطور که گرجی ها روایت می کنند اوسی ها (مردم اوستیایی) مردمان بدون زمینی بوده اند که از دیرباز در گرجستان زندگی می کرده اند. توجه کنید در عصر کشاورزی داشتن زمین منبع مهم قدرت بود. اوسی های بدون زمین بر زمینهای اشراف و شاهزادگان گرجی کار می کردند و از این طریق زندگی خود را می گذراندند. اوسی های زمین دار و اشراف در سرزمینی سکونت داشتند که ما امروزه بنام اوستیای شمالی می شناسیم. 

بعد از انقلاب روسیه در سال 1917، اوسی های گرجستان علیه زمین داران و شاهزادگان گرجی شورش کردند و مدعی شدند این زمینها متعلق به ماست چون ما بر روی آنها کار میکنیم.  این همان شعار اصلی انقلاب کمونیستی بود که زمین متعلق به کسی است که روی آن کار میکند.  باری اوسی ها که دیگر زمین دار شده بودند، جمهوری اوستیای جنوبی را در داخل گرجستان تشکیل دادند و این مورد حمایت روسها قرار گرفت. 

وجود جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی در داخل خاک گرجستان مورد حمایت مقامات اتحاد شوروی بود زیرا  روحیه استقلال طلبی و اشرافی گری در گرجی ها قوی بود اما اوسی ها هوادار سرسخت اتحاد شوروی بودند چون ثروت و قدرت خود را از برکت سفره انقلاب بدست آورده بودند. 

در جنبش استقلال از شوروی، اوسی ها همواره مانع تراشی می کردند. بعد از آنکه اعلامیه استقلال گرجستان از شوروی صادر شد، اوسی ها هم خواهان جدایی از گرجستان شدند که این مناقشه تا به امروز ادامه یافته است.     

به کانال تلگرامی  گرجستان بپیوندید 


نظرات