آیا قانونی با عنوان "شکار مسیح علی نژاد" به تصویب رسیده است؟ قفقازستان - در رسانه های فارسی زبان موجی خبر براه افتاده است مبنی بر اینکه در سنای امریکا قانونی بنام مسیح علی نژاد به تصویب رسیده است این در حالی است که طبق اطلاعات مندرج در وبسایت کنگره امریکا متن چنین قانونی در سال 2021 بصورت لایحه ای به  سنا ارائه شد اما هیچگاه به تصویب نرسید.

 در ویکی پدیای فارسی صفحه ای با عنوان قانون مسیح علی‌نژاد هانت ایجاد شده است که محتوای آن تنها بزبان فارسی منتشر شده است و حتی زبان انگلیسی هم به آن افزوده نشده است. منابعی هم که این صفحه به آن استناد می کند، اخبار منتشر شده در سایت بی بی فارسی، رادیو فردا و ایندیپندنت فارسی می باشد که هر سه رسانه خبری در این مورد بتاریخ 26 دسامبر 2022 منتشر کرده اند. تنها منبع رسمی که این صفحه به آن استناد می کند مربوط به بخش مالی کنگره امریکا که در بودجه سال 2023  ردیفی با عنوان قانون مسیح علی نژاد تعریف کرده است و در توضیحات اشاره می نماید که این لایحه ای بوده است که از سوی یک سناتور ارائه شده است.

در وبسایت کنگره امریکا به وضوح مشاهده می کنیم  لایحه مسیح علی نژاد هانت Masih Alinejad HUNT در سال 2021 به سنا ارائه شده است اما به تصویب نرسیده است. در نمودار همین سایت مراحل قانون شدن یک لایحه هم  آمده است که طبق آن لایحه  پس از تصویب در سنا باید به امضاء رئیس جمهور امریکا برسد تا عنوان قانون Law به آن اطلاق گردد که در مورد این لایحه تنها مرحله ارائه به سنا Introduce  انجام شده است بنابراین اطلاق عنوان "قانون" به آن در وضعیت کنونی نادرست می باشد.
دروغ بزرگ سال 2022

همانطور که تشریح شد آنچه  برخی از رسانه های فارسی تصویب قانونی در سنای امریکا با عنوان "شکار مسیح علی نژاد" نامیده اند مربوط به ردیف بودجه ای با همین عنوان است و اشاره به لایحه ای ست که تنها به سنا ارائه شد اما مصوب نگردیده است لذا خبر مندرج نادرست یا دروغ ارزیابی می شود و سایت قفقازستان آن را به عنوان دروغ بزرگ سال 2022 اعلام می نماید. 

با همیاری خود صدای جنبش زن-زندگی آزادی را رساتر نمایید

نظرات